...

 

Martynas Vainilaitis

  

Rudenėlis gano šalną

 

Paryčiais po žalią veją

Rudenėlis gano šalną.

Nešk, paukšteli, dainą skrają

Į geltoną Saulės kalną.

 

Leisk dainelei pailsėti,

Kur nėra šalnų ir sniego.

Bėgs Pietukas mėtų sėti

Ir pažadins ją iš miego.

 

Laistys perlais pirmą gėlę

Dundusėliai — Vaivos broliai,

Ir dainelę dainužėlę

Parsineši vėl namolei.

 

Vėl skardensi nuo berželio,

Prisiminęs Saulės kalną.

O dabar — laimingo kelio! –

Rudenėlis gano šalną!